Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOMOTO.

Tytuł
„Modularny System Bateriomatów dla lekkich pojazdów elektrycznych integralny z infrastrukturą Smart City.”
Cele projektu:

Celem projektu jest osiągnięcie innowacji produktowej o skali ogólnoświatowej w dziedzinie motoryzacji, a precyzyjniej elektrotechniki i elektroniki.

Efekty projektu:

Efektem projektu będzie modularny system bateriomatów składający się m.in. z bateriomatów, komputera do instalacji pojazdowych, systemu informatycznego.

Wartość projektu:
6 710 474,48 PLN
Wartość dofinansowania:
4 026 284,71 PLN