Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych
http://mazowia.eu/

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020
https://www.funduszedlamazowsza.eu/

Tytuł
„Algorytm zarządzania rozproszonymi stacjami ładowania modułowych pakietów baterii litowo-jonowych na potrzeby odbiorców indywidualnych i biznesowych wraz z mierzeniem stanu zdrowia baterii i końcówkami do integracji z zewnętrznymi systemami IT.”
Cele projektu:

Celem niniejszego projektu jest opracowanie systemu -IT do zarządzania stacjami ładowania pakietów baterii przeznaczonych do lekkich pojazdów elektrycznych (np. skutery).

Efekty projektu:

Stacje ładowania pakietów baterii zbliżone formą do popularnych paczkomatów, umożliwiające wymienianie zużytych baterii na naładowane. Bateriomaty będą ogólnodostępne - będą obsługiwać zarówno użytkowników JedenŚlad jak i inne sieci i użytkowników indywidualnych.

Wartość projektu:
1 971 029,60 PLN
Wartość dofinansowania:
1 128 245,50 PLN